Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Pressmeddelande: 20-års framgångsrikt spillvärmesamarbete

Den 16 oktober 1998 invigde Gerd Engman, fd landshövding i Örebro län, spillvärmesamarbetet mellan Linde Energi och dåvarande AssiDomän, numera BillerudKorsnäs. Gerd gav spillvärmeprojektet 9,8 poäng på en tiogradig skala för bland annat dess stora miljövinster. Sedan fullbordades invigningsceremonin genom att hon startade spillvärmepumpen med ett litet musklick.

Spillvärmen utgörs av överskottsenergi - energi som annars går förlorad - från BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Värmen distribueras i en 17 km lång ledning mellan Frövi och Lindesberg. Drygt 100 miljoner kronor har investerats i utrustning för värmeåtervinning, distributionsledning, värmeackumulator med mer.

Vi kommer att berätta mer om samarbetet och spillvärmens fördelar på Facebook under de kommande veckorna. Följ oss gärna där!

Här kan du läsa pressmeddelandet.PDF

Gerd Engman inviger spillvärmesamarbetet. Bilden tillhör Bergslagsposten/NA