Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vi stödjer Musikhjälpen

Alla har rätt att funka olika. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof - och få hjälpen sist. Därför har vi i år valt att skänka pengar till Musikhjälpen.