Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Pressmeddelande: Långsiktigt avtal undertecknat

Linde energi och BillerudKorsnäs har skrivit under ett nytt avtal gällande distribution av spillvärme till fjärrvärmenätet. Det nya avtalet löper på tillsvidare.

Det är 20 år sedan Linde energi och BillerudKorsnäs inledde samarbetet med att ta tillvara överskottsenergi från produktionsanläggningen i Frövi, för distribution via fjärrvärmenätet till Linde energis kunder.

Nu har ett nytt avtal mellan de båda parterna tecknats. Det är ett avtal utan slutpunkt. De två parterna är helt eniga om att fortsätta det givande samarbetet under överskådlig tid.

- Vi är glada över att kunna fortsätta vår samarbete med Linde energi. Vår vision är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid, och att på detta sätt kunna ta tillvara på spillvärme ligger helt i linje med BillerudKorsnäs fokus på hållbarhet, säger Ingrid Engström, fabrikschef på BillerudKorsnäs i Frövi.

- Det är många vinnare i vårt samarbete. De största vinnarna är kunderna, som får klimatsmart och prisvärd fjärrvärme, men också miljön när vi återvinner värme som annars går förlorad, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

När samarbetet var nytt, år 1998, kunde nya kunder anslutas till fjärrvärmenätet i Lindesberg och ett nytt fjärrvärmenät byggdes i Frövi. Antalet fjärrvärmekunder har mer än fördubblats under årens lopp. I dag uppgår andelen spillvärme till cirka 90 procent, vilket gör Linde energi till ett av de ledande bolagen i Sverige vad gäller spillvärmeanvändning.

BillerudKorsnäs levererar numera över 100 miljoner kWh spillvärme per år till Linde energi. Företaget tillverkar vätske- och förpackningskartong, och spillvärmen är överskottsenergi från denna produktionen.

Avtalet undertecknades av Greger Nilsson, ordförande i Linde energis styrelse, Ingrid Engström, fabrikschef Frövi/Rockhammar BillerudKorsnäs, Jens Isemo, vd Linde energi, och Per Persson, acting Senior Vice President Division Paper BillerudKorsnäs.