Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Reviderade avtalsvillkor för konsumenter från och med 1 april 2019

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels, elnäts- och fjärrvärmeområdet.

Elnätsvillkoren

I elnätsvillkoren, NÄT 2012 K (rev 2) har den bestämmelse om tidigare funnits avseende personuppgiftshantering - punkt 1.4 i villkoren - upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Elhandelsvillkoren

I elhandelsvillkoren, EL 2012 K (rev 2), har den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering - punkt 1.4 i villkoren - upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt - punkt 2.2 A och 2.2 B - har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Fjärrvärmevillkoren

I fjärrvärmevillkoren har den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering - punkt 1.4 i villkoren - upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt - punkt 2.3 och 2.4 - har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

Uppsökande telefonförsäljning

Vid uppsökande telefonförsäljning kan avtal endast ingås efter säljsamtalet. Det vill säga det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från leverantören. Leverantören ska skriftligen bekräfta anbudet, till exempel via sms eller e-post, till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dagen avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

Här kan du läsa de aktuella avtalsvillkoren.