Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Helikopterbesiktningen är klar för i år

Nu är vi klara med årets helikopterbesiktning. Vädret har varit gynnsamt, så det gick fortare än beräknat.