Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Tips – att tänka på när du tecknar elavtal eller byter elleverantör

Det är enkelt att teckna elavtal med Linde energi Försäljning. Här har vi sammanställt några saker som kan vara bra att tänka på.

  • Elavtalet måste alltid tecknas av den person i hushållet som står för nätabonnemanget.
  • Alla uppgifter som behövs för att byta elleverantör finns på fakturan från ditt nätbolag.
  • Dina elnätavgifter faktureras alltid av ditt lokala elnätbolag – oavsett var du köper din el.