Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elavtal och priser för företagare

Rörligt pris


Det rörliga elpriset följer prisförändringarna på Nord Pool. Priset du betalar varje månad är vårt inköpspris på Nord Pools spotmarknad för prisområde Sverige plus ett förutbestämt påslag. Det rörliga priset beräknas efter månadens slut.

Fast pris


Fast elpris innebär att priset är bundet under avtalsperioden. Priset är oförändrat vad som än händer på marknaden. Det fasta priset varierar beroende på hur lång bindningstiden är.

Om du vill att vi ska skicka ett avtalsförslag till dig behöver du bara fylla i beställningen till höger.

För mer information kontakta vår kundtjänst på telefon: 0581-887 01, eller e-post: kundtjanst@lindeenergi.se.

Beställ offert


Är idag kund hos * (obligatorisk)