Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Miljöcertifierad fjärrvärme 
– trygg och säker uppvärmning

Linde energi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Genom att välja fjärrvärme från Linde energi gör du en insats för miljön. Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme – energi som annars skulle gå förlorad – från Korsnäs Frövi. Det gör fjärrvärme till ett mycket fördelaktigt och miljöriktigt uppvärmningsalternativ.  Linde energis fjärrvärmeverksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001.

Fjärrvärmepriser

Prislista 2019 - Effektkunder i Lindesberg och FröviPDF
Prislista 2019 - VedevågPDF

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor – övriga fastigheter (pdf)PDF