Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Avbrott

Checklista: Så gör du när du drabbas av avbrott

Om du skulle drabbas av ett oplanerat avbrott på el- eller fjärrvärmeleveransen är det bra att först kontrollera om felet finns hemma hos dig.

Anmäl alla avbrott till vår kundtjänst, telefon 0581-887 01.
Utanför kontorstid ringer du SOS Alarm AB, telefon 019-611 85 95.

Här är en liten checklista att använda vid elavbrott:

Är hela bostaden strömlös?

Är alla proppar hela i huvudsäkring eller i mätarskåp?
 
Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ den. Om den löser ut igen – tillkalla elinstallatör.
 
Har grannen också strömavbrott? Är det så – ring till oss och felanmäl avbrottet. 
Du kan också kontrollera om det finns något meddelande om driftstörningen på Sveriges Radio P4 på en batteri- eller bilradio.
Ha alltid proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma.

Har du fel på fjärrvärmen?


Om du bor i ett flerfamiljshus – kontakta i första hand din fastighetsägare och hör om de känner till felet. Gör de inte det, kan du kontakta oss för mer information. Om du bor i villa och har problem med fjärrvärmen kontakta oss enligt nedan.

Några tips vid elavbrott

  • Håll dörren till frysen stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas.
  • Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.
  • Har du elvärme: stäng av elementen. När strömmen kommer tillbaka sätter du på ett element i taget.
  • Diskmaskinen ska stängas av, liksom vattnet till diskmaskinen.
  • Stäng av tvättmaskinen och stäng av vattnet. Luckan öppnas med hjälp av nödöppningen, se bruksanvisningen.

Felanmälan

Kundtjänst, telefon 0581-887 01
måndag - torsdag kl 8.00-16.00
fredagar kl 8.00-15.00
(lunchstängt kl 12.00-13.00)

SOS Alarm AB, telefon 019-611 85 95
(övrig tid)