Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vår arbetstid är inte 7 till 17, utan 00 till 24

Vi släcker inte och går hem vid den normala arbetstidens slut. Vår jourverksamhet är alltid på alerten. Den ställer upp dygnet runt, överallt. När det blir fel på elförsörjningen och en hel distributionslinje slås ut, märker vi det direkt. Vid lokala fel som rör dig, är vi tacksamma om du ringer och meddelar oss.

Ringer du efter ordinarie arbetstid är journumret 019-611 85 95.

Ska du gräva?

Du som ska gräva har ett ansvar för att inte orsaka skador på våra elkablar eller fjärrvärmeledningar, så kontakta oss alltid innan du sätter skopan i marken.
Ring oss på 0581-887 01 eller e-posta kabelutsattning@lindeenergi.se
Vi ställer upp med kostnadsfri utsättning av våra kablar och fjärrvärmeledningar vid grävning. Följer du våra anvisningar, slipper du ersätta de skador som lätt kan hända.
Om du gräver av en kabel eller fjärrvärmeledning, rör den inte! Kontakta oss omedelbart.

Gatubelysning

Gatubelysningen inom vårt nätområde ägs inte av Linde energi AB. Det är kommunens anläggning och servicen utförs av SBB (Samhällsbyggnad Bergslagen) tel 0587-55 00 40.

Trädfällning

Innan du fäller träd, kontakta oss. Vi hjälper dig som är nätkund kostnadsfritt med bevakning intill kraftledningarna. Om du avverkar själv, lämna inte träd närmast ledningen. De har stått skyddade i grupper och blåser ensamma lätt omkull. Se till att få rotfasta träd i närheten av ledningen. Släpp inte upp långa spiror som belastade av snö bockar sig mot ledningen.

Nyanslutningar

När du ska beställa elanslutning så kontakta i första hand behörig elinstallatör. Denne kontaktar sedan oss varefter vi sänder offert till dig. Vid utbyggnad av elnätet är inte leveranstider på 3–6 månader ovanliga. Så var gärna ute i god tid.

Byggnadslov


När du ska bygga hus eller dylikt i närheten av kraftledningar, kontakta oss innan byggstart för information om gällande regler.

Livsfarligt hjälpmedel


El är ett av våra viktigaste hjälpmedel i det dagliga livet. Tyvärr kan elen utgöra en direkt livsfara om materiel är felaktigt monterat eller dåligt. Därför kräver lagen att du anlitar en utbildad yrkesman vid nästan alla elarbeten. Det du själv kan göra är att kontrollera att sladdar och elapparater är i gott skick.
För ett par tusen kronor kan du skaffa dig ett kompletterande skydd för hela elinstallationen, en så kallad jordfelsbrytare. Den kan både rädda liv och klara ditt hus från brand vid eventuellt elfel.