Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Det lilla kommunägda energibolaget med stora ambitioner

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme. Ambitionen är att leverera den så säkert och så miljöriktigt som det är möjligt. Vi ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun. Linde energi har omkring 45 anställda och omsätter cirka 250 miljoner kronor.

Styrelse och vd

Koncernen Linde Energi AB har dotterbolaget Linde Energi Försäljning AB. Vd för bolagen Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB är Jens Isemo.

Jens Isemo, VD
0581-88710
jens.isemo@lindeenergi.se

Styrelsen

Ordförande, Greger Nilsson, 0581-10131, 072-2119686
Vice ordförande, Maria Lindkvist, 070-7199041
Ledamot, Åsa Viggeborn
Ledamot, Jonas Kleber
Ledamot, Per Söderlund
Ledamot, Sven Öberg
Ledamot, Tord Wahlström

Revisorer

Revisor, Roland Rohde, 073-0776813
Auktoriserad revisor, Peter Söderman, 021-4489100, 070-9292541

Fackliga representanter

ING, Göran Blom, Linde energi
SEKO, Magnus Lindgren, Linde energi

Organisationsnummer

Linde Energi AB: 556468-5278
Linde Energi Försäljning AB: 556033-6603

Årsredovisning

Årsredovisning 2017PDF