Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Kontakta oss

Linde energi
Box 77
711 22  LINDESBERG
Besöksadress: Skrinnargatan 6, 711 34 Lindesberg

e-post: kundtjanst@lindeenergi.se

Telefon: 0581-887 00 (växel)
Telefon: 0581-887 01 (kundtjänst)

Felanmälan utanför ordinarie arbetstid (SOS Alarm AB)
Telefon: 019-611 85 95

Organisationsnummer

Linde Energi AB: 556468-5278
Linde Energi Försäljning AB: 556033-6603

Kontaktpersoner

VD
Jens Isemo
0581-887 10
jens.isemo@lindeenergi.se

Chef för affärsområde El
Joakim Johansson
0581-887 40
joakim.johansson@lindeenergi.se

Chef för affärsområde Värme och Elhandel
Mikael Larsson
0581-887 30
mikael.larsson@lindeenergi.se

Försäljningschef
Richard Järlstam
0581-887 20
richard.jarlstam@lindeenergi.se

Marknadschef
Inger Wadström
070-6086041
inger.wadstrom@lindeenergi.se

Administrativ chef
Marita Simpson
0581-887 60
marita.simpson@lindeenergi.se

Övrig personal
Ring vår växel, telefon 0581-887 00,
eller e-posta enligt följande: förnamn.efternamn@lindeenergi.se