Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi
– lokal kraft i ny form

Vi är det lilla och nära energibolaget som gör sitt yttersta för att göra sina kunder nöjda. Vi tror på att energileveranser handlar om mer än kilowattimmar, elnät eller fasta och rörliga priser. Vi vill skapa en relation med alla som tror på fördelen med småskalighet, sunda energilösningar och nära personlig service.

Du kan vara med och påverka verksamheten

Linde energi ägs av Lindesbergs kommun och inte av något stort anonymt energibolag. Det är vi stolta över. Vi finns där de allra flesta av våra kunder finns – i Lindesbergs kommun. Som kommuninvånare kan du vara med och påverka och ha insyn i verksamheten.

Vår logotyp uttrycker tradition och nytänkande. Lindlövet talar om var vi hör hemma. Med den gröna färgen vill vi visa att vi prioriterar miljöriktiga lösningar och att vi tar vårt ansvar för att minska påverkan på klimatet. Med egen produktion av energi från fem kraftstationer, leveranser från lokala vatten- och vindkraftverk i Bergslagen och fjärrvärmeverksamhet som tar tillvara spillvärme som annars går förlorad har vi kommit en bit på vägen. Men det finns mer att göra på området förnybar energi hämtad från naturens egna resurser. Utvecklingen går snabbt och med Linde energi som elnät-, el- eller fjärrvärmeleverantör försäkrar du dig om att hänga med.

Linde energi

Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

För oss betyder det personliga engagemanget mycket. Vi känner för Lindesberg och Bergslagen. Men vi brinner naturligtvis också för att klara av att leva upp till kraven som kommer från våra kunder som inte bor i kommunen. Vi hämtar kraft från Bergslagen och delar gärna med oss av värmen och ljuset härifrån.

Välkommen på den fortsatta resan och hör gärna av dig till mig om du vill prata ditt elavtal, uppvärmning eller om energifrågor i allmänhet.

Varma hälsningar!

Jens Isemo, VD.
0581-887 10