Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Arbetsmiljö och miljöpolicy

Linde Energi ska, med närvaro, trovärdighet och vilja, producera, distribuera samt sälja miljöanpassad energi. De övergripande målen är lönsamhet, nöjda kunder, rätt kvalitet, bra miljö och kompetent personal.

Vår arbetsplats ska upplevas som trygg och säker för alla medarbetare och övriga som kommer i kontakt med vår verksamhet. Verksamheten ska drivas i enlighet med gällande lagstiftning och andra krav med effektivitet och hög verkningsgrad.

Här kan du läsa vår ArbetsmiljöpolicyPDF

Här kan du läsa vår Miljö- och hållbarhetspolicyPDF