Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Vinnande miljösatsning minskade utsläpp med
301 418 ton koldioxid

301 418 ton koldioxid. Så mycket har vårt spillvärmesamarbete med Korsnäs Frövi bidragit till att minska utsläppen i atmosfären jämfört med om vi i stället använt fossila bränslen. Spillvärmen används i Linde energis fjärrvärmenät där 95 procent av värmeenergin kommer från Korsnäs Frövi. Det är värme som annars går förlorad.

Spillvärmeprojektet som drogs igång 1999 har uppmärksammats på flera håll. Naturvårdsverket har valt ut det som ett gott exempel på energiomställning där spillvärme ersätter fossila bränslen.

1999 tilldelades Linde energi och AssiDomän Frövi (numera Korsnäs Frövi) årets Eco Prize för det gemensamma spillvärmeprojektet.

Läs mer om vår fjärrvärme här!