Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Priser och produkter

Priser och produkter
med priser som värmer

Förnybar lokalt producerad el, prisbelönad fjärrvärme och trygga leveranser, det är vad du får när du väljer Linde energi. Vi erbjuder elavtal till kunder i hela Sverige, elnätabonnemang i Lindesbergs kommun och miljöriktig fjärrvärme till boende i Lindesberg, Frövi och Vedvåg.