Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Anslutning till elnätet

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt ska alltid anmälas av behörig elinstallatör. Det är olika regler och förfaranden som gäller beroende på vilken typ av anslutning du ska göra.

Nyanslutning

Om du behöver en ny permanent elanslutning i vårt elnät ska du kontakta oss för en offert. Kontakta även en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Vi lämnar en offert till dig och när du har godkänt denna kan arbetet påbörjas.

Tillfällig anslutning

Medan du bygger ett nytt hus kan du få en tillfällig elanslutning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ändring i installation

Ändringar i din befintliga elinstallation utförs av en behörig elinstallatör.