Linde smart

Elavtalet Linde fast är till för dig som vill veta precis vad elen kommer att kosta.

Oavsett vad som händer på elmarknaden betalar du samma elpris under hela bindningstiden. Det är bara din elanvändning som påverkar din faktura.

Dessa priser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser i elområde 4 kontakta vår kundservice.

Aktuella priser

Linde fast 1 år med avtalsstart 1 juni 2021 (öre/kWh) - Priserna gäller för elområde 1, 2 och 3

Elpris

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

50,00

12,50

62,50

85,00

71,50

64,75


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer om avtalsvillkoren

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB