Bara grönt ger guld i hållbarhet

2019 var första gången Linde energi utvärderades enligt den internationellt erkända EcoVadis-metoden. När årets resultat publicerats står det klart att vi förbättrat vårt hållbarhetsarbete, når målet att samtliga utvärderade områden ska vara gröna och därmed står oss ännu bättre i internationell jämförelse.

placeholder
EcoVadis guldmedalj hållbarhet 2020

EcoVadis-metoden har visat sig vara en bra utgångspunkt för framtida satsningar och initiativ inom hållbarhet. I årets utvärdering förbättrar vi på Linde energi våra resultat och inkasserar därmed åter en guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete.

- Hållbarhet genomsyrar hela Linde energi. Vi vill tillsammans med våra kunder ta ansvar för framtidens Bergslagen och kunna lämna över en bra värld till kommande generationer. EcoVadis-metoden tar ett helhetsgrepp om hållbarhet utifrån FN:s globala mål, hjälper oss att titta på hela bolagets samhällsansvar och att redovisa vårt hållbarhetsarbete genom att utvärderas och rankas av en extern aktör, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

Linde energi fick 68 poäng av 100 i rankingen, vilket är långt över branschsnittet på 52 poäng och som innebär att vi placerar oss bland de topp 5-procenten av samtliga bedömda och jämförbara företag. Totalt utvärderades drygt 65 000 företag i över 160 länder, varav 266 företag inom energibranschen.

De fyra områden som utvärderas är: miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara upphandlingar och inköp. Resultatet presenteras i poäng och med färgerna röd, gul eller grön. Linde energi uppfyller år 2020 gröna resultat inom alla områden, vilket är en förbättring jämfört med året innan.

Vad är EcoVadis?

EcoVadislänk till annan webbplats är det ledande utvärderingssystemet som väger in aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. Metoden som används bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter.