Energihonung från Ringaby

I början av 2020 inledde Linde energi ett samarbete med den innovative biodlaren Björn ”Puh” Lagerman. Ett samarbete som resulterat i den lokalproducerade honungen RINGABY, döpt efter platsen där bikuporna är placerade.

placeholder

En kraftstation med bisyssla

Vi träffar ”Puh” vid Ringaby kraftstation en höstskön eftermiddag i början av september. Årets skörd är färdig och han är i full färd med att invintra de 150 000 bin som sedan förra våren bor vid Ringaby
kraftstation.

– Jag ser till att bisamhällena har mat, att de har plats och att drottningen mår bra.

– Känn med handen här, säger Björn och håller sin hand bara millimeter ovanför bina. Det är ungefär 35 grader varmt och hög luftfuktighet inne i varje bikupa.

Att vara biodlare kräver idogt arbete. Varje bisamhälle behöver tittas till varannan vecka. Detta bland annat för att upptäcka om samhället är infekterat och riskerar att kollapsa. Men just det har
Björn hittat ett motmedel mot genom en egenutvecklad, patenterad och prisbelönt metod – Beescanning.

Beescanning - Björn "Puh" Lagerman

Beescanning - en familjeuppfinning

– Jag fotograferade ramarna i bikuporna och analyserade dem manuellt, men kände att det borde finnas en smidigare lösning. Det var då AI (Artificiell Intelligens) kom in i bilden.

– Min son Rikard är hjärnan bakom den avancerade IT-arkitekturen. Nu fotar jag ramarna och skickar bilderna till en databas, som på bara några minuter kan se om ett bi bär på ett kvalster som kan ge virus. Då kan jag snabbt ingripa och hindra viruset från att få fäste.

Linde energis egen honung

Hur kommer det sig då att Linde energi kan stoltsera med sin egen lokalproducerade honung?

– Greger (Nilsson, styrelseordförande i Linde Energi AB, reds.anm.) ringde mig och frågade om jag inte kunde ställa upp några bikupor vid Ringaby kraftstation. Resten är som bekant historia.

– Den varierade naturen här är perfekt för bina. De har mat hela säsongen, från att sälgen blommar på våren till långt in på hösten. Björn är dock orolig för framtiden för våra livsviktiga pollinatörer.

Utsikter för framtiden

– De monokulturer vi skapar genom det moderna jordbruket ger problem för våra vilda pollinatörer. De saknar platser att bo på, platser att övervintra och har svårt att hitta mat. Vi behöver ett mer växlande landskap.

Och i den frågan gifter Björn samman sitt engagemang för naturen med sina kunskaper och erfarenheter
från Beescanning.

– Vi är mitt uppe i ett projekt kallat The Swarm, där olika aktörer samverkar för att kunna identifiera virus i allt frånodlingslandskap till djurbesättningar. Precis som Beescanning gör i bisamhällen.

När vi lämnar Ringaby för denna gång är det med blandade känslor. Bekymrade över den problematik Björn beskriver kring våra vilda pollinatörer, men samtidigt stolta över vårt samarbete. Det innebär att vi gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med några strån till stacken.

Det kan vi alla göra – på ett eller annat sätt.