Experten om energikrisen

I början av året bad vi energimarknadsexperten Arne Bergvik för klara vad som händer på elmarknaden. I spåren av den fortsatta energikrisen i Europa har det nu blivit dags för en uppdatering av läget.

placeholder
Arne Bergvik, energimarknadsexpert

Foto: Henrik Mill

Vi hör och ser dagligen rubriker, artiklar, TV-inslag och politiska utspel som rör den pågående energikrisen i Europa och de höga elpriserna i, framför allt, mellersta och södra Sverige. Kan du ge oss en kortfattad bild av läget på elmarknaden och varför prisbilden ser ut som den gör?

Den viktigaste elprisfaktorn är Rysslands krig i Ukraina. Europa står vid Ukrainas sida och det har gjort att relationen med Ryssland har surnat rejält. Ryssland är en av Europas största energileverantörer och för att försöka splittra Europas stöd till Ukraina begränsar Ryssland därför kraftigt gasleveranserna till Europa. Det lämnar ett stort energihål i Europa och är anledningen till de höga priserna som vi ser även i Sverige. Högst är priserna i det sydligaste elprisområdet SE4 Malmö, eftersom det ligger närmast Europa och elkablarna som binder Sverige till de ännu högre priserna där.

Många känner sig oroliga inför vintern, speciellt då elpriserna förväntas nå nya toppnivåer. Vad kan vi förvänta oss?

Tyvärr ser det ut att bli värre innan det blir bättre. Till exempel så stoppade Ryssland helt gasflödet i rörledningen Nord Stream 1 i början av september och vi vet inte om leveranserna kommer i gång igen. Svårigheten att få tag på energi märks direkt i priset på el. På terminsmarknaden, där köpare och säljare handlar el för framtida leverans, ligger priset nästa vinter i Sverige på tre till fyra gånger förra vinterns prisnivå. Om vintern blir kall så kommer priserna bli högre än så, särskilt de dagarna med högst konsumtion.

Många elhandelsbolag, inklusive Linde energi, har slutat erbjuda elavtal med fast pris. Hur ska man som elkund tänka, vilken typ av elavtal är att rekommendera?

Det viktigaste är att välja ett elhandelsbolag man känner till och kan lita på, för i kris är förtroendet viktigt. Som avtal skulle jag föreslå ett förvaltat elavtal för att slippa de värsta topparna. I ett förvaltat avtal köper experter in elen in i förväg och för en längre tidsperiod än i ett rörligt avtal. Det ger ett jämnare och ofta fördelaktigare pris än rörligt. Just nu är det också svårt att veta vilka politiska interventioner vi kommer att få se i höst och vinter och vilken påverkan det kommer ha på elräkningen.

Till sist, vilka tips och råd vill du ge Sveriges elkonsumenter inför den stundande vintern?

Om Ryssland ska få Europas stöd till Ukraina på fall så är det den här vintern som gäller. Som kund får man vara sin egen lyckas smed, tror jag. Det är bra att se över sin konsumtion och veta vad energin man köper används till, för aldrig har det lönat sig så mycket att spara energi som i vinter. Till exempel kan det vara bra att sänka värmen rejält när huset står tomt, ha lägre inomhustemperatur generellt och ha som vana att klä sig varmare. Ett högt pris på el ger också större besparingar för dem som värmer huset med fjärrvärme och har investerat i solceller.

Arne svarar och förklarar: om läget på elmarknaden, mars 2022

Arne Bergvik är tidigare chefsanalytiker på Jämtkraft, numera energistrateg på konsultföretaget Sigholm. Han medverkar regelbundet som Linde Energis energimarknadsexpert och uttalar sig i bland annat Dagens industri.