Fjärrvärme - påverkas inte av el

Hösten har präglats av historiskt höga nivåer på rörliga elpriser, högljudd debatt om energikris i Europa och mer eller mindre populistiska inlägg kring hur vi ska lösa elektrifieringen av såväl transport- som industrisektorn. Mitt i stormen står fjärrvärmen som en tystlåten, men stabil och trygg, lösning på delar av problematiken.

placeholder

I Sverige överlag råder ingen elbrist, däremot riskerar vi vid vissa tillfällen att drabbas av eleffektbrist. Det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. Vid enskilda tillfällen eller stunder kan konsumtionen vara högre än produktionen. Då importerar vi el. Men få är medvetna om att fjärrvärme kan vara en del av lösningen på frågan om effektbrist i elnäten.

Eftersom fjärrvärmen innebär att du inte använder el för uppvärmning kan den hjälpa till att avlasta elnäten och kapa effekttoppar. Då kan elen istället användas där den gör mest och bäst nytta.

Påverkas inte av elpriset

Fjärrvärmen har stabila och förutsägbara priser, speciellt nu när de rörliga elpriserna ökat. Något som inte påverkar fjärrvärmepriset.

Större möjlighet att påverka

Inför 2022 sänker vi den fasta avgiften för fjärrvärme till villor och korrigerar istället energiavgiften något. Det ger dig som villakund större möjlighet att kunna påverka dina kostnader och ger incitament till att vara mer energismart.

Elpriserna förväntas ligga på en högre nivå under de kommande månaderna, men säkerligen en bit över det vi är vana vid även på sikt. Det kan därför vara läge att se över sin uppvärmning och undersöka om exempelvis fjärrvärme kan vara ett alternativ om du har elburen uppvärmning idag.

Fjärrvärme baserad på spillvärme från Linde energi - så funkar det

Hållbar uppvärmning

Linde energis fjärrvärme består till största delen av spillvärme från de lokala industrierna BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan.

Spillvärmen samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till kunderna.

I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten.

Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

Linde energi levererar fjärrvärme i Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Guldsmedshyttan och Storå.