Historiskt höga flöden

I november fick vi 30 millimeter mer nederbörd än normalt. Höstens rika nederbörd visar sig just nu i form av mättade marker, fulla vattenmagasin och mycket höga flöden i sjöar och vattendrag.

placeholder

Vi på Linde energi arbetar för fullt med att hålla vattennivåerna i schack och står i regelbunden kontakt med andra energibolag och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Örebro län respektive Västmanlands län.

Sett i ett historiskt perspektiv är de höga flödena i länets sjöar och vattendrag inte i nivå med hur det såg ut hösten 2000, men det finns stora likheter med situationen hösten 2006.

Våra kraftstationer går för full maskin men det är mycket vatten som ska transporteras förbi dessa, vilket gör att det tar tid att få bort allt vatten och justera nivåerna till mer normala.

Glädjande nog stiger inte Lindesjön i dagsläget, besvärligare är läget däremot i Väringen och ner i Arbogaån.

Mer nyfiken på vattenkraft och aktuella vattennivåer Öppnas i nytt fönster.?