Kulmen är nådd gällande höga vattenflöden i vårt område

Den senaste veckans höga flöden och nivåer i sjöar och vattendrag i vårt område börjar nu lugna sig. Som vi ser det idag är ”kulmen nådd” för denna gång och nivåerna sjunker i våra sjöar.

placeholder

Vi vill rikta ett stort tack till alla boende i närområdet som hållit koll på att bryggor och båtar varit väl förankrade. Vi har haft väldigt få incidenter med flytgods till våra dammar vilket har bidragit till god dammsäkerhet trots de höga flödena. Tack också till vår personal som arbetat dygnet runt med att begränsa risker för stora översvämningar.

- Läget är under kontroll, nivåer och flöden har kulminerat i Lindesjön och Väringen hälsar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Linde energi står i regelbunden kontakt med andra energibolag och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Örebro län.