Värme från Guldsmedshyttan till Storå

I augusti 2016 påbörjades arbetet med att ta tillvara spillvärme från Baettr, fd Global Castings, samt att bygga ett fjärrvärmenät i Guldsmedshyttan.

I oktober 2017 var det delprojektet klart. Sedan dess har vi arbetat vidare och strax före sommaren kunde vi äntligen ansluta Storåskolan och Grönbodahemmet till vårt fjärrvärmenät. I ett senare skede kommer vi även att erbjuda andra fastigheter och privata villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Tidigare verkade vi främst i de södra delarna av Lindesbergs kommun, men i och med den här satsningen kan vi nu erbjuda service till ännu fler av kommunens invånare.