Guldmedalj i hållbarhet

Vi tilldelas guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete av det oberoende analysföretaget EcoVadis.

Linde energi fick 66 poäng av 100 i ranken 2019.

Nominerade till Miljöstrategipriset

2019 nominerades vi till Miljöstrategipriset som dlas ut av tidningen Miljö & Utveckling för att premiera tydliga hållbarhetsstrategier.

Bland övriga nominerade fanns bland annat ICA Gruppen, Lidl Sverige, Returpack, Max Burgers och Göteborgs Hamn.

Tyvärr vann vi inte den här gången.

Cykelvänlig arbetsplats

När Region Örebro län utsåg länets mest cykelvänliga arbetsplatser stod vi överst på pallen.

Totalt uppfyllde vi 16 av 18 kriterier för en cykelvänlig arbetsplats.

 

Linde energi är en av Örebro läns mest cykelvänliga arbetsplatser.

Klimatsmartare arbetsfordon

När det inte fanns en biodieseltank i Lindesbergs kommun tog vi saken i egna händer. Numera leasar vi vår egen HVO-tank, vilket gör att våra arbetsfordon kan tankas med ett mer hållbart bränsle.

HVO-oljan är helt fossilfri och framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

Linde energi tankar sina arbetsfordon med fossilfri biodiesel, leasar egen HVO-tank.

Fossilfri värme

2019 bytte vi ut de sista dropparn fossileldningsolja vid vår anläggning i Vedevåg till en fossilfri biobaserad eldningsolja, så kallad RME-olja.

Det innebär att fjärrvärmen i Vedevåg är helt fossilfri.

Giftfria stolpar

Vi arbetar aktivt med att öka hållbarheten i vårt elnät.

Därför har vi i ett par projekt ersatt gamla kreosotstolpar med såväl WOPAS-stolpar som RVP Repellent-stolpar, eller linoljeimpregnerade stolpar.

Linde energi ersätter kreosotstolpar med WOPAS-stolpar, som är mer miljövänliga.

Solhagen i Torphyttan

Linde energi bygger Örebro läns största markförlagda solpark.

Invigning sommaren 2020.

Linde energi bygger länets största markförlagda solpark.