Hållbarhetsrapport 2018

2018 gjorde vi vårt första klimatbokslut och tog fram vår första hållbarhetsredovisning. Välkommen att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra resultat 2018!

Linde energi, Hållbarhetsredovisning 2018