Linde rörligt

Vårt elavtal Linde rörligt är ett elavtal för dig som är aktiv, följer elpriserna och inte är känslig för stora prissvängningar.

Priset ändras varje månad och vad priset blir varje månad vet ingen förrän månaden är slut.

Det finns möjlighet att priset går ner, men även risk för pristoppar. Det kan löna sig i längden med rörligt pris, men eftersom priset svänger kommer dina fakturor att variera.

Avtalet rullar på tills vidare och uppsägningstiden är en månad.

All vår el kommer från 100 % fossilfria energikällor.

Aktuella priser

Linde rörligt samt jämförpriser i juni 2024 (öre/kWh) - Priset gäller för schablonavräknade kunder elområde 3

Elpris

Påslag

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

33,14

2,90

9,0145,0570,5555,2547,60


Fast avgift är 34 kr/mån (42,50 kr/mån inkl. moms). I jämförelsepriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Dessa priser gäller endast för kunder i elområde 3. För priser i elområde 1, 2 och 4 kontakta Kundservice.

Förnybar energi

Du som vill säkerställa att din el kommer från 100 % förnybara energikällor kan givetvis göra det. Då behöver du ange det som tillval.

Kostnaden för ursprungsgarantier i april 2024 var 1,50 öre/kWh (1,88 öre/kWh inkl. moms).

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer om avtalsvillkoren.

Hur fungerar rörligt timprisavtal?

Ett rörligt timprisavtal följer den nordiska elmarknadens prisutveckling och sätts utifrån Nord Pools spotpriser. Ett rörligt timprisavtal passar dig som är aktiv, följer prisutvecklingen och vill kunna dra nytta av de låga priserna men även klarar eventuella prishöjningar på marknaden.

Styr ditt pris per timme

Det enda som krävs för att kunna styra din elanvändning och ditt elpris är en timavläst elmätare. Kontakta Kundservice om du vill gå över till eller är osäker på om du har timavläsning.

Historiskt sett har alla haft schablonmätning, men vi behöver bli bättre på att sprida ut vår elförbrukning över dygnet för att bidra till ett lägre effektuttag. Det kan i ett längre perspektiv bidra till både lägre elpriser och ett mer effektivt och hållbart resursutnyttjande över tid.

Prishistorik

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB