Bli hållbart framgångsrik

Inspireras av våra fyra bästa tips för att lyckas med ditt hållbarhetsarbete.

1. Utgå från den egna verksamheten och involvera hela bolaget när ni utvecklar ert hållbarhetsarbete.

2. Sätt och följ upp konkreta mål som ska uppnås i år. Då skapas aktiviteter. Blanda stort och smått: från investeringar till avfallssortering på kontoret. Var med i tävlingar.

3. Främja kreativitet och engagemang i diskussioner med medarbetare, kunder och partners. Det är då det blir riktig fart i hållbarhetsarbetet.

4. Lev som du lär! Det du gör måste vara bra på riktigt.

Guldmedalj i hållbarhet

Vi tilldelas guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete av det oberoende analysföretaget EcoVadis. Linde energi fick 68 poäng av 100 i rankingen 2020.

Hållbara investeringar

Solhagen i Torphyttan

Linde energi har byggt Örebro läns största markförlagda solpark. Utsedd till Årets solcellshjälte i kategorin nytänkande och tilldelats ett hedersomnämnande i Solenergipriset.

Linde energi bygger länets största markförlagda solpark.

Ackumulatortankar

Vid våra fjärrvärmeanläggningar i Lindesberg och Guldsmedshyttan har vi investerat i ackumulatortankar.

Dessa "termosar" fungerar som stöd i fjärrvärmeproduktionen. När efterfrågan på värme är hög hos våra kunder, bidrar varmvattnet i tankarna till att vi kan spara på bränsle som exempelvis pellets och bioolja.

Med hjälp av ackumulatortankarna kan vi även reducera effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen, vilket skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra värmeleveranser till kunderna.

Linde energis ackumulatortank för fjärrvärme i Guldsmedshyttan.

Cykelvänlig arbetsplats

När Region Örebro län utsåg länets mest cykelvänliga arbetsplatser stod vi överst på pallen. Totalt uppfyllde vi 16 av 18 kriterier för en cykelvänlig arbetsplats.


Linde energi är en av Örebro läns mest cykelvänliga arbetsplatser.

Vägen mot fossilfri värme

År 2019 fasade vi ut den fossila eldningsoljan i Vedevåg och ersatte den med förnybart bränsle. Under 2020 kunde vi leverera fossilfri fjärrvärme i Guldsmedshyttan, Storå och Vedevåg.

Tack vare en mild vinter och investeringar i en ny biopanna i Lindeberg blev den fossila andelen endast 0,5 procent i Lindesbergsnätet och 2 procent i Frövi.

Vi jobbar nu vidare för att klara målet en helt fossilfri fjärrvärme senast år 2025.

Giftfria stolpar

Vi arbetar aktivt med att öka hållbarheten i vårt elnät. Därför har vi i ett par projekt ersatt gamla kreosotstolpar med såväl WOPAS-stolpar som RVP Repellent-stolpar, eller linoljeimpregnerade stolpar.

Linde energi ersätter kreosotstolpar med WOPAS-stolpar, som är mer miljövänliga.