Innan du gräver eller fäller

När du ska gräva eller fälla träd är det viktigt för både din och andras säkerhet att du tar hjälp av oss på Linde energi. Vi erbjuder kostnadsfri kabelutsättning och bevakning av trädfällning.

När du ska gräva

Du måste alltid kontakta oss på Linde energi innan du börjar gräva. Vi informerar dig gärna om var våra el- och fjärrvärmeledningar är placerade och var du kan gräva. Allt för att du inte ska riskera att skada dig själv eller någon ledning. Tjänsten är kostnadsfri. 

Du som ska gräva har ett ansvar att inte orsaka skador på våra ledningar. Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sida om markeringen. Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar, eftersom djupet kan variera.

Följer du våra anvisningar slipper du ersätta de skador som lätt kan uppkomma. Startavgiften när vi lagar en skadad kabel i vårt elnät är 3000 kr + moms.

Ledningskollen.se - gratis e-tjänst

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns. Där kan du enkelt registrera ditt ärende och få ledningsanvisning från alla ledningsägare samtidigt.

Säker trädfällning

Om du ska fälla ett träd som står nära en elledning måste du kontakta oss för en kostnadsfri bevakning. Vi övervakar arbetet och ser till att det utförs på ett säkert sätt.

Kontakta oss i god tid innan trädfällningen ska utföras. Om du inte har begärt bevakning blir du ersättningsskyldig vid eventuell skada.

Om olyckan är framme

En skadad kabel eller nedfallen ledning får inte vidröras - det kan vara livsfarligt.
Kontakta oss omgående!

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se