Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är framtagna enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Utöver de allmänna avtalsvillkoren som gäller övergripande inom branschen, har Linde energi även egna avtalsvillkor för elhandel.

Elnät

Konsumenter

Näringsidkare

Fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har förhandlat fram följande avtalsvillkor som gäller vid leverans av fjärrvärme.

Konsumenter

Näringsidkare

Avsändare: Linde Energi AB

Elhandel

Konsumenter

Näringsidkare

Kontakta vår kundservice om du vill att vi ska skicka villkoren till dig.

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB

Kundapp

Appanvändare


 

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se