Lokalproducerad och hållbar solenergi

Nu har du en unik möjlighet att göra en hållbar och ansvarsfull insats för klimatet, framtidens Bergslagen och kommande generationer genom att abonnera på solpaneler i Solhagen i Torphyttan – Örebro läns största markförlagda solpark. Totalt finns drygt 1 400 solpaneler och det är först till kvarn som gäller.

Investera i lokalproducerad solenergi!

Solhagen i Torphyttan - Örebro läns största markförlagda solpark

Prisbelönt fårhage

I november 2020 utsågs Linde energi och Solhagen i Torphyttan till "Årets solcellshjälte" i kategorin nytänkande vid Energi- och klimatdagen.

Därefter följde ett hedersomnämnande i kategorin "Årets anläggning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när branschföreningen Svensk Solenergi i maj 2021 delade ut Solenergipriset.

Sol till alla - direkt från fårhagen

Att abonnera på solpaneler är ett utmärkt alternativ för dig som inte kan eller vill investera i och installera en egen solcellsanläggning. Vi på Linde energi tar hand om hela projektet, från bygge till drift och underhåll.

Vi gör det rent utsagt enkelt för dig att satsa på lokal- och förnybar elproduktion, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.

Vad kostar det?

Ett solabonnemang kostar 680 kronor per solpanel (inkl. moms) och abonnemanget gäller över en avtalsperiod om tre år (36 månader).

Du betalar alltså cirka 19 kronor, per solpanel, per månad utslaget över hela perioden.

Abonnemangskostnaden betalas som en engångskostnad vid abonnemangsstart.

Stora fördelar med lokalproducerad solenergi

Fördelarna med lokalproducerad solenergi är flera. Exempelvis:

Hållbart. Solenergi är klimatsmart och bidrar till att vi undviker fossila utsläpp. Solpaneler kräver dessutom väldigt lite underhåll.

Långsiktigt. Solhagens beräknade livslängd är 30 år, vilket gör Solhagen till en långsiktig investering i förnybar energi.

Klimatet i Bergslagen passar utmärkt för solenergi, eftersom solcellerna inte riskerar att bli överhettade i samma utsträckning som på varmare breddgrader.

Lokalt. Lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet. Samtidigt minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer.

Du kan ofta läsa i media om att vi kan drabbas av elbrist, men i Sverige har vi ingen brist på el. Utmaningen är att minimera och sprida ut de effekttoppar som blir när många belastar elnätet samtidigt. Då kan så kallad effektbrist uppstå. Med lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet.

När du väljer lokalproducerad solenergi, och vattenkraft, blir du mindre beroende av vad som händer i omvärlden. Dessutom minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer eller importera el från andra länder.

Att investera i lokalproducerad solenergi är hållbart och långsiktigt.

Hur blir det med fåren?

De kommer såklart att gå kvar i hagen. Solpanelerna ger inte bara skön svalka varma dagar. Gräset som växer under panelerna blir starkare och ger ännu bättre näring till fåren. Dessutom bidrar den hållbara lösningen till att främja den biologiska mångfalden.

Får i Solhagen i Torphyttan

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om solabonnemang på solpaneler i Solhagen i Torphyttan och hur det fungerar.

Detta är ”Solhagen”

Solhagen i Torphyttan ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 450 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Invigning: sommaren 2020
Maximal eleffekt: 450 kW
Bedömd årlig elproduktion: 450 MWh (=450 000 kWh)
Markyta: 0,8 hektar
Bedömd livslängd: 30 år

Frågor och funderingar?

Kontakta Kundservice på telefon 0581-887 01 eller via kundservice@lindeenergi.se.