Sälj din överskottsel

Vi ersätter den el som du producerar med din solcellsanläggning och som du själv inte konsumerar, det vill säga din överskottsel. Här följer aktuell information för småskaliga producenter.

Vad är en småskalig producent?

Vi på Linde energi drar gränsen för småskalig produktion vid en inmatning på högspänning, eller lågspänning, med en säkring om över 100 A i anslutningspunkten. Har du lägre mätarsäkring i anslutningspunkten räknas du som mikroproducent.

Ersättning från elnätet

Den el du inte själv konsumerar, matas in på elnätet till våra kunder i din närhet. Våra kostnader för eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar på så vis och vi får en så kallad nätnytta. Linde energi ersätter dig med 4,2 öre/kWh för den nätnytta du bidragit med.

Mätavgiften är 1 200 kr/år. Debiteringen sker per månad. I mätavgiften ingår all rapportering, avräkning och administration.

Ersättning från elhandeln

Om du är elhandelskund hos Linde energi Försäljning AB ersätter vi dig med Nordpools spotpris för månaden minus 1,5 öre/kWh.

Notera att samtliga avgifter och ersättningar presenteras exklusive moms.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se