Guide: Nätfel eller anläggningsfel?

Steg för steg - så kollar du om ett avbrott beror på ett fel i elsystemet i din fastighet eller på Linde energis elnät.

De två vanligaste problemen som våra drifttekniker stöter på vid fel på våra kunders anläggningar är trasiga säkringar och utlösta jordfelsbrytare. För att undvika vår utryckningsavgift är det viktigt att du först kollar din egen anläggning vid avbrott som inte är aviserade.

Steg 1: Kontrollera mätaren

Visas L1, L2 och L3 i displayen?

Bild på en Kamstrup Omnipower-mätare

 

Om någon av L1, L2 eller L3 saknas i displayen, fortsätt till Steg 2: Kontrollera dina mätarsäkringar.

Visste du att din elmätare kan visa belastningar och spänningar per fas?
Mer information finns på sidan Din elmätare där kan du läsa mer om funktionerna i din elmätare samt hitta den interaktiva användarmanualen.

Steg 2: Kontrollera dina mätarsäkringar

Har någon säkring gått sönder?

Om det är tydligt att säkringens signalpärla har löst ut, byt säkringen till en hel. Det förekommer att signalpärlan inte släpper trots att säkringen har löst ut. Är du osäker om säkringen är hel eller ej, prova att byta till nya säkringar.

Säkringar i olika stadier

Från vänster: Säkringen är hel, säkringen har löst ut men inte helt släppt sin signalpärla, säkringen har löst ut och signalpärlan har släppt.

Glöm inte att slänga de gamla säkringarna efter tillverkarens anvisningar om hantering av uttjänta produkter.

Fortsätter säkringen att gå sönder?

Om säkringarna fortsätter att lösa ut efter säkringsbytet behöver du troligen minska lasten (din förbrukning) så att du kommer under maximal tillåten belastning för dina mätarsäkringar.

Om dina säkringar fortsätter att lösa ut även efter att du har sänkt förbrukningen och du inte kan lokalisera felet själv, behöver du som anläggningsansvarig kontakta en behörig installatör som genomför en utredning för att kartlägga vart felet i anläggningen finns.

Är propphuvudet glapp?

Om propphuvudet glappar kan det medföra att säkringen inte får fullgod kontakt med passdelen. Detta kan orsaka värmeutveckling i säkringsapparaten, brända passdelar, skadade säkringsapparater eller skadade kablar.

OBS! Tänk på att om det har blivit en värmeutveckling i din anläggning, så kan propphuvudet samt säkringshållaren fortfarande vara varma.

Steg 3: Har jordfelsbrytaren löst ut?

Återställ jordfelsbrytaren genom att skifta reglaget till läge 1.

Håller jordfelsbrytaren läge 1? Jordfelsbrytare är och ska vara känsliga och att den har löst ut kan bero på många saker.

Om jordfelsbrytaren fortsätter att lösa ut, är detta ett tecken på att något är fel i din anläggning eller i en ansluten apparat. Kan du inte lokalisera felet själv, behöver du som anläggningsansvarig kontakta en behörig installatör som genomför en utredning för att kartlägga vart felet i anläggningen finns.

Tänk på att en jordfelsbrytare ska "motioneras" två gånger per år för att behålla sin funktion över tid.

Så gör du för att testa/motionera jordfelsbrytaren:

  1. Skifta reglaget till läge 1.

  2. Tryck sedan på knappen märkt ”Test”.
    Jordfelsbrytaren ska då lösa ut på nytt.

  3. Återställ sedan med att skifta reglaget till läge 1 igen.

Steg 4: Kontakta oss

Har du kontrollerat din mätare, kontrollerat dina mätarsäkringar samt kontrollerat om din jordfelsbrytare har löst ut?

Saknar du fortfarande ström i din anläggning, kontakta oss på Linde energi så fortsätter vi ditt ärende därifrån. Nedan hittar du kontaktinformation.

Felanmälan

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se

Måndag - torsdag kl 09:00-15:00Fredag kl 09:00-14:00
(lunchstängt kl 12:00-13:00)

Vid felanmälan utanför våra ordinarie öppettider,
ring SOS Alarm AB: 019-611 85 95