Aktivering av HAN-port

Jag vill beställa aktivering av HAN-porten i min elmätare.