Teckna solabonnemang

För att du ska kunna teckna solabonnemang behöver du vara elhandelskund hos oss på Linde Energi Försäljning AB.

För tillfället är samtliga solpaneler abonnerade.

Intresset är stort för möjligheten att abonnera på solpaneler och för tillfället är Solhagen i Torphyttan fulltecknad.

Någon enstaka solpanel kan bli tillgänglig för abonnemang, om någon exempelvis flyttar och väljer att säga upp sitt avtal.

Är du intresserad? Kontakta Kundservice på telefon 0581-887 01.

Solhagen i Torphyttan

Vanliga frågor om solabonnemang

Här ger vi dig svaren på de vanligaste frågorna om hur solabonnemang på solpaneler i Solhagen i Torphyttan fungerar.

Hur många solpaneler kan jag abonnera på?
I Solhagen i Torphyttan finns totalt drygt 1 400 solpaneler. Du kan abonnera på en eller flera solpaneler, dock max 10 stycken eller motsvarande 80% av din årsförbrukning*.

Vad kostar det?
Ett solabonnemang kostar, från juli 2023, 800 kronor per solpanel (inkl. moms) och abonnemanget gäller över en avtalsperiod om tre år.

Abonnemangskostnaden betalas som en engångskostnad vid abonnemangsstart.

Måste jag vara elhandelskund hos Linde energi?

Ja, för att teckna solabonnemang måste du vara elhandelskund hos Linde energi Försäljning AB.

Hur får jag ersättning för min producerade solel?
Varje månad får du ett avdrag på din elhandelsfaktura för den solel som din/dina solpaneler producerat. Återbäringen baseras på den Nordiska elbörsen, Nord Pools, timspotpriser (plus moms).

Hur mäter ni vad "min" solpanel producerat?
Elproduktionen mäts inte per solpanel utan baseras på hela Solhagens produktion varje månad, som sedan delas upp per solpanel.

Hur mycket solel producerar Solhagen i Torphyttan?
De drygt 1 400 solpanelerna i Solhagen i Torphyttan bedöms kunna producera cirka
500 000 kWh per år.

En solpanel motsvarar en eleffekt på 355 Watt samt en bedömd elproduktion på 330 kWh per år.

Vad händer med "min" solpanel efter tre år?
När bindningstiden för ditt solabonnemang är på väg att löpa ut får du erbjudande om att förlänga avtalet.

Vad händer om jag flyttar under avtalstiden?

Förutsatt att du fortsätter att vara elhandelskund hos Linde energi Försäljning AB kan avtal följa med och ditt solabonnemang fortsätta att gälla.

Vad händer om jag byter elleverantör?

Vid uppsägning av solabonnemang i förtid betalas inte abonnemangsavgiften tillbaka, du har heller ingen rätt till återbäring för den el som dina solpaneler producerat.

Solpanelerna och deras andel av produktionen tillfaller Linde energi.

* Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Får i Solhagen i Torphyttan

Vilka är fördelarna med solenergi?
Hållbart. Solenergi är en klimatsmart energikälla som inte orsakar några fossila utsläpp. Dessutom kräver solpaneler väldigt lite underhåll.

Långsiktigt. Den beräknade livslängden för solparken är 30 år. Det gör Solhagen till en långsiktig investering i förnybar energi.

Klimatet i Bergslagen passar utmärkt för solenergi. Här riskerar inte solcellerna att bli överhettade i samma utsträckning som på varmare breddgrader.

Lokalt. Med lokalproducerad el sänks risken för effektbrist i elnätet. Dessutom minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer.

Varför ska jag välja lokalproducerad solenergi från Solhagen?
Det rapporteras ofta i media om förväntad elbrist, men i Sverige har vi ingen brist på el. Faktum är att vi har en nettoexport av el. Utmaningen är de effekttoppar som blir när många belastar elnätet samtidigt. Då kan så kallad effektbrist uppstå. Med lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet.

Genom att välja lokalproducerad solenergi, och vattenkraft, blir du mindre beroende av vad som händer i omvärlden. Dessutom minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer eller importera el från andra länder.

Att investera i lokalproducerad solenergi är hållbart och långsiktigt.

Avtalsvillkor solabonnemang

Läs gärna de fullständiga avtalsvillkoren för solabonnemang i Solhagen i Torphyttan.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se