Linde energis fjärrvärme

I tabellen nedan ser du vår energimix och klimatpåverkan i fjärrvärmeproduktionen år 2021.


Energimix och klimatpåverkan fjärrvärme 2021

Fjärrrvärmenät

Andel spillvärme (%)

Andel förnybara bränslen och el för distribution (%)

Andel fossil olja (%)

Klimatpåverkan (g CO2/kWh fjärrvärme)

Frövi

97,1

0,5

2,4

9

Guldsmedshyttan

18,9

81,1

0

4

Lindesberg

80,5

17,7

1,8

6

Vedevåg

86,7

13,3

0

1


Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se