Linde energis fjärrvärme

I tabellen nedan ser du vår energimix och klimatpåverkan i fjärrvärmeproduktionen år 2022.


Energimix och klimatpåverkan fjärrvärme 2022

Fjärrrvärmenät

Andel spillvärme (%)

Andel förnybara bränslen och el för distribution (%)

Andel fossil olja (%)

Klimatpåverkan (g CO2/kWh fjärrvärme)

Frövi

94

0,5

5,5

19,3

Guldsmedshyttan

24

76

0

3,7

Lindesberg

81

15

4

13,7

Vedevåg

85

12

3

9,3


Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se