Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2022

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 140.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 171.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Vedevåg Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Prislistor från och med 1 januari 2021

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 172.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Vedevåg Pdf, 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförpriser 2021 – Lindesberg och Frövi

Villor/småhus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

15 525

5 400

10 125

20 000

18 900

5 400

13 500

30 000

25 650

5 400

20 250

40 000

32 400

5 400

27 000

Flerbostadshus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

72 084

19 484

52 600

193

166 979

40 081

126 898

500

421 678

92 928

328 750

1000

836 965

179 465

657 500

Lokaler
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

76 373

23 773

52 600

193

177 325

50 428

126 898

500

447 130

118 380

328 750

1000

887 869

230 369

657 500

Samfälligheter
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

76 373

23 773

52 600

193

177 325

50 428

126 898

500

447 130

118 380

328 750

1000

887 869

230 369

657 500

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se