Från oss får du en elnätsfaktura som består av en fast och en rörlig del. Från ditt valda elhandelsföretag får du en faktura på din elanvändning.

För att se vilket elnätpris som gäller dig måste du ta reda på vilket nätområde du tillhör och vilken säkringsstorlek du har. Uppgifterna finns på din faktura.

Prislistor 2021

Konsumenter i nätområde LDB och NKLPDF
Näringsidkare i nätområde LDB och NKLPDF
Effekttariff E1PDF
Effekttariff högspänningPDF


Allmänna avtalsvillkor för elnät