Powered by Linde energi

Vi brinner för ett levande Bergslagen och vill med vår lokala sponsring bidra till att alla ska kunna uppfylla sina drömmar.

Linde energi sponsrar stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra händelser. Vi eftersträvar hållbarhet, jämställdhet, likabehandling och sunda värderingar.

Powered by Linde energi - sponsring

Sponsringsfönster

Vi erbjuder möjligheten att söka sponsring för mindre belopp, upp till 10 000 kronor, genom vårt sponsringsfönster.

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år, på våren.

Vi behandlar endast komplett ifyllda ansökningar som kommit in via sponsringsformuläret nedan.

Sista ansökningsdag

2024 - 31 maj

Du får besked inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Ansök om sponsring

Vi sponsrar:

  • inom de fyra områdena, idrott, kultur, miljö och samhälle
  • med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
  • lokalt inom vårt verksamhetsområde samt närliggande områden
  • ideella föreningar eller projekt
  • med ambitionen att skapa långsiktiga relationer under avtalsenliga former

Alla samarbeten vi ingår ska kunna kopplas till vårt varumärke och våra värdeord; närvaro, trovärdighet, vilja.

Vi sponsrar inte:

  • aktiviteter som inte är förenliga med våra hållbarhetsmål
  • föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet.
  • enskilda individer, event eller aktiviteter

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se