Vi framtidssäkrar och underhåller kontinuerligt vårt elnät, för att säkerställa att våra elleveranser når fram till dig och att vårt elnät uppfyller alla säkerhetskrav.

Besiktning

Alla elanläggningar besiktigas och kontrolleras med olika tidsintervaller. Friledningar driftbesiktigas med helikopter varje år och underhållsbesiktigas vart åttonde år. Jordtagsmätning samt rötskadebesiktning ska utföras vart åttonde år.

Helikopterbesiktning

En del kunder har hört av sig till oss och berättat att deras djur stressas av rotorljuden från våra helikoptrar. Det är ju inte alls bra, speciellt inte med tanke på att flygbesiktningar av näten är något vi måste göra varje år.

Oftast sker besiktningen i mars månad. Om du vill veta i förväg när helikopterbesiktningen ska äga rum kan du meddela oss det, så hör vi av oss när vi vet ett exakt datum.

Informationen uppdateras även bland våra Nyheter.

Röjning

Vart fjärde år röjer vi ledningsgator för högspänningsledningar och vart åttonde år för lågspänningsledningar. Kvistar, grenar och träd som sågas ner tillhör markägaren.

Läs mer om arbetet med röjning här

Planerat underhållsarbete

Under 2024 har vi planerat in följande underhållsarbete:
Underhållsbesiktning av våra anläggningar kommer att ske i område 4 samt 8.
Röjning av lågspänningsnätet kommer att ske i område 5.
Röjning av högspänningsnätet kommer att ske i område 1 samt 5.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se