Teckna elavtal

Linde smart

Aktuella priser

Linde smart samt jämförpriser i augusti 2020 (öre/kWh) - Priserna gäller för elområde 1, 2 och 3.

Elpris

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

38,03

9,51

47,54

70,04

56,54

49,79


Startdatum för avtalet Linde smart * (obligatorisk)
Startdatum för avtalet Linde smart

på den som elnätsavtalet står på
Anledning till att jag tecknar elavtal * (obligatorisk)
Anledning till att jag tecknar elavtal


Anläggningsuppgifter
(se din elnätsfaktura)

Skicka min räkning till annan adress
(anges om du vill ha fakturan till annan adress)


Godkänn avtalsvillkor * (obligatorisk)
Godkänn avtalsvillkor

Information om ångerrätt

När du tecknar ett elavtal med oss har du ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.

Om du ångrar dig kontaktar du vår kundservice. Du kan till exempel använda Konsumentverkets standardformulärPDF, men du kan också välja att på annat sätt, även muntligen, meddela att avtalet frånträds.  Om du utövar din ångerrätt upphör parternas skyldighet att fullgöra avtalet.

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB