Hemsidans tillgänglighet

Linde energi, som ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur lindeenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lindeenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll:

  • En del sidor i pdf-filer saknar uppläsningsmöjlighet.
  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.
  • En del landmärken saknas.
  • Alternativtexter som läses upp vid uppläsning av innehåll saknas på flera ställen.
  • Ifyllnadsstöd i formulär saknas på en del ställen.

Vi arbetar aktivt för att åtgärda eventuella tillgänglighetsproblem. Kontakta oss gärna om du stöter på problem eller hittar felaktigheter.

Oskäligt betungande anpassning

Linde energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-filer på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör regelbundet en intern testning av hela lindeenergi.se med webbpubliceringsverktyget SiteVisions egen validerings-, länk- och tillgänglighetskontroll vid publicering.

Länk- och tillgänglighetskontroll sker en gång i månaden på hela webbplatsen med hjälp av SiteVisions inbyggda funktion.

Varje sida kontrolleras vid publicering med SiteVisions inbyggda länk- och tillgänglighetskontroll.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 augusti 2021.