Finansiera dina solceller

Skatteavdrag för grön teknik

Om du ska installera en solcellsanläggning på ditt tak kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material.

Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för både arbete och material, högst 50 000 kronor per person och år. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021.

Rent praktiskt fungerar det precis som RUT- och ROT-avdrag. Du får avdraget direkt på fakturan, resten sköter vi. Det nya gröna avdraget ersätter det tidigare statliga bidraget som privatpersoner kunna ansöka om i samband med exempelvis installation av solceller.

Mer information om det nya skatteavdraget för grön teknik hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Energilånet

Linde energi och Bergslagens Sparbank uppmuntrar till klimatsmart utveckling. Därför erbjuder vi tillsammans Energilånet, speciellt framtaget för exempelvis investering i solcellsanläggning.

Energilånet är för dig som ska investera i energibesparande lösningar och/eller ett mindre miljöbelastande uppvärmningssystem. Med energibesparande åtgärder kan du både minska dina energikostnader och göra din bostad mer attraktiv på marknaden.

Till energibesparande åtgärder räknas till exempel installation av solcellslösningar och fjärrvärmer.

Förtydligande skatteavdrag, ROT och RUT

”Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt. Vid årsskiftet kommer e-tjänsten Räkna ut din skatt att uppdateras för att ta hänsyn till den nya skattereduktionen”

”Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag i Räkna ut din skatt.”

(källa: Skatteverket)

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se