Vattennivåer

Vattennivåerna presenteras i rikets höjdsystem RH00.

Förklaring till mätvärden

Vattendrag/sjö

Övre dämningsgräns

Nedre säkningsgräns

Lindesjön

60,80

59,90

Bohr

52,94

-

Vedevåg

50,65

50,05

Ringaby

31,81

31,51

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se