Vattennivåer

Vattennivåerna presenteras i rikets höjdsystem RH00.

Förklaring till mätvärden

Lindesjön: Övre dämningsgräns = 60,80, nedre sänkningsgräns = 59,90
Bohr: Övre dämningsgräns = 52,94
Vedevåg: Övre dämningsgräns = 50,65, nedre sänkningsgräns = 50,05
Väringen: Ingen vattendom
Ringaby: Övre dämningsgräns = 31,81, nedre sänkningsgräns = 31,51
Oppboga: Övre dämningsgräns = 27,04 och 26,89