Elproduktion och jordbruk

Sveriges första - Nordens största

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, ska vi på Linde energi bygga Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik vi tänker använda där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av marken för odling av vall.

Agrivoltaisk solpark i tyska Dirmingen. Foto: Next2Sun

Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker. I Solvallen i Vässlingby innebär det att solelproduktion via vertikala, dubbelsidiga solpaneler kombineras med odling av vall.

- Det här projektet bidrar till att lösa en nationell målkonflikt, nämligen den mellan elproduktion och jordbruk. Här kombineras istället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

År 2020 byggdes Sveriges första agrivoltaiska solpark vid Kärrbo Prästgård utanför Västerås. De tre panelraderna är en del av ett forskningsprojekt signerat Mälardalens Universitet, Statens Lantbruksuniversitet och Solkompaniet som finansieras via Energimyndigheten. Forskningsresultat från agrivoltaiska solparker i USA visar på ökad produktivitet hos grödorna, samtidigt som skuggan från solpanelerna bidrar till minskat behov av bevattning och därmed lägre vattenförbrukning.

Linde energi planerar att starta bygget av Solvallen i Vässlingby i början av sommaren.

Fördelar med lokalproducerad solenergi

Fördelarna med lokalproducerad solenergi är flera. Exempelvis:

Hållbart. Solenergi är klimatsmart och bidrar till att vi undviker fossila utsläpp. Solpaneler kräver dessutom väldigt lite underhåll.

Långsiktigt. Solhagens beräknade livslängd är 30 år, vilket gör Solhagen till en långsiktig investering i förnybar energi.

Klimatet i Bergslagen passar utmärkt för solenergi, eftersom solcellerna inte riskerar att bli överhettade i samma utsträckning som på varmare breddgrader.

Lokalt. Lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet. Samtidigt minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer.

Du kan ofta läsa i media om att vi kan drabbas av elbrist, men i Sverige har vi ingen brist på el. Faktum är att vi har en nettoexport av el.

Utmaningen är att minimera och sprida ut de effekttoppar som blir när många belastar elnätet samtidigt. Då kan så kallad effektbrist uppstå. Med lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet.

När du väljer lokalproducerad solenergi - och vattenkraft - blir du mindre beroende av vad som händer i omvärlden. Dessutom minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer eller att importera el från andra länder.

Att investera i lokalproducerad solenergi är hållbart och långsiktigt.

Detta är ”Solvallen”

Solvallen i Vässlingby planeras att byggas på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan stor som 1,5 fotbollsplan. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll med hushållsel varje år.

Maximal eleffekt: 650 kW
Bedömd årlig elproduktion: 650 MWh (=650 000 kWh)
Markyta: drygt 1 hektar

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se