Graddagar

Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.

Månad

2019

% *

Normalår

2018

2017

2016

Januari

665

105,9

628

600

595

742

Februari

467

82,1

569

629

529

526

Mars

496

93,9

528

622

474

455

April

303

84,2

360

338

405

363

Maj

230

116,8

197

68

192

166

Juni

43

47,8

90

56

87

65

Juli

57

162,9

35

2

39

25

Augusti

41

64,1

64

67

79

77

September182

156

178

111

Oktober341

324

334

356

November475

440

477

500

December601

576

544

496

Totalt

2302

93,2

4070

3878

3922

3882


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.