Graddagar

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.


Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Månad

2021

% *

Normalår

2020

2019

2018

Januari

643

102,4

628

437

665

600

Februari

588

103,3

569

455

467

629

Mars

457

86,6

528

468

496

622

April

391

108,6

360

335

303

338

Maj

228

115,7

197

257

230

68

Juni

19

21,1

90

29

43

56

Juli

6

17,1

35

75

57

2

Augusti

91

142,2

64

48

41

67

September

181

99,5

182

156

190

156

Oktober

286

83,9

341

306

369

324

November475

363

478

440

December601

467

503

576

Totalt

2890

96,5

4070

3396

3842

3878


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se