Graddagar

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.


Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Månad

2023

% *

Normalår

2022

2021

2020

Januari

555

91

608

553

643

437

Februari

494

90

547

497

588

455

Mars

564

110

512

498

457

468

April

376

110

342

388

391

335

Maj

175

93

189

205

228

257

Juni

33

50

66

42

19

29

Juli

51

1829

3

38

6

75

Augusti

56

158

35

38

91

48

September

92

56

165

196

181

156

Oktober

378

112

338

275

286

306

November453

393

468

363

December567

659

650

467

Totalt

2774

99

3843

3780

4008

3396


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se