Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering så finns det olika sätt att föra fram din åsikt. I första hand kan du kontakta vår kundtjänst för att framföra dina synpunkter eller klagomål.

Opartisk rådgivning

Om du vill få en opartisk rådgivning så finns det flera externa parter som du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kommunla konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägleder i frågor som rör energimarknaden. De kan ge dig vägledning kring hur du går vidare om du hamnat i en tvist och vill få ditt ärende prövat.

Ångerrätt

När du tecknar ett elavtal har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt, räknat från den dagen avtalet tecknades. Du kan när som helt under dessa dagar ångra dig, utan att ange några särskilda skäl. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du meddelar detta innan ångerfristen gått ut .Alla eventuella betalningar som genomförts under dessa 14 dagar kommer att betalas tillbaka, så fort som möjligt.

Konsumentverket är den tillsynsmyndighet som säkerställer att dina rättigheter som konsument uppfylls och som exempelvis prövar ärenden om ångerrätten. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka kundernas ställning. Hit kan du till exempel vända dig om du vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Svarta listan

I Sverige finns cirka 140 elhandelsföretag, varav Linde energi Försäljning är ett. Den stora majoriteten har väldigt få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men tyvärr finns det mer eller mindre oseriösa aktörer.

Konsumenternas energimarknadsbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster listar på sin hemsida de företag som de 12 senaste månaderna har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har. Klagomålen kan röra allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när du som kund byter elleverantör.

Vår kundhanteringsprocess

För att utvecklas och bli bättre är din åsikt viktig för oss. Läs mer om vår kundhanteringsprocess.PDF

Länkar