Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering så finns det olika sätt att föra fram din åsikt.

I första hand kan du kontakta Kundservice för att framföra dina synpunkter eller klagomål.

Opartisk rådgivning

Om du vill få en opartisk rådgivning så finns det flera externa parter som du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kommunla konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägleder i frågor som rör energimarknaden. De kan ge dig vägledning kring hur du går vidare om du hamnat i en tvist och vill få ditt ärende prövat.

Ångerrätt

När du tecknar ett elavtal har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt, räknat från den dagen avtalet tecknades. Du kan när som helt under dessa dagar ångra dig, utan att ange några särskilda skäl. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du meddelar detta innan ångerfristen gått ut. Alla eventuella betalningar som genomförts under dessa 14 dagar kommer att betalas tillbaka, så fort som möjligt.

Konsumentverket är den tillsynsmyndighet som säkerställer att dina rättigheter som konsument uppfylls och som exempelvis prövar ärenden om ångerrätten. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prövning

Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka kundernas ställning. Hit kan du till exempel vända dig om du vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Företagen som får flest klagomål

Energimarknadsbyråns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se en lista över de elhandelsbolag som fått flest klagomål i relation till antal kunder de senaste 12 månaderna.

För att elhandelsbolaget ska finnas med i statistiken krävs även att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå.

Klagomålen kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Oseriösa aktörer

Svensk Handels varningslista varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Flera elbolag finns med på varningslistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl företag till Konsumentverket

Vill du anmäla ett elbolag som du upplever använt sig av oschyssta säljmetoder eller vilseledande marknadsföring, använder oskäliga avtalsvillkor eller brister i tydlig och korrekt prisinformation?

Då gör du det enkelt via Konsumentverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vår kundhanteringsprocess

För att utvecklas och bli bättre är din åsikt viktig för oss. Läs mer om vår kundhanteringsprocess. Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se