Solljus blir förnybar el

Solen står idag för endast 1 % av Sveriges totala elproduktion. Potentialen är med andra ord stor. Forskning visar att solenergi lämpar sig även på våra breddgrader. Bland annat bidrar både kylan och reflektionerna från snön till att mer energi kan utvinnas.

Vid slutet av 2020 fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, med en installerad effekt om 1 Gigawatt (GW).

Den installerade effekten på 1 GW producerar tillräckligt mycket el för att varje hushåll i Sverige ska kunna köra en tvätt i 60 grader - varannan dag under ett år.

Solcellslösning från Linde energi

När du köper en solcellslösning från Linde energi köper du en nyckelfärdig lösning där material, frakt, installation och driftsättning ingår. Vi är med dig hela vägen, från offert till att panelerna är inkopplade i din elcentral och börjar producera förnybar solenergi.

Längre handläggning i sommar

Just nu upplever vi ett rejält högtryck när det gäller att satsa på solen som energikälla. Många vill investera i och installera en egen solanläggning.

Under semesterperioden är handläggningstiden för solanläggningar något längre, vilket gör att du kan få vänta några veckor mer än normalt med att få installationen besiktigad och upplagd i våra kundsystem.

Undrar du hur vägen till en egen solanläggning ser ut? Läs gärna igenom ”Din guide till solen – Solceller steg för steg”.

Solceller - så funkar det

Solceller - så funkar det

Solenergi innebär att solens strålar omvandlas till elektricitet. Detta görs vanligen med hjälp av solceller – en teknik som funnits sedan 1950-talet men som blivit både billigare och bättre under de senaste åren.

  1. En så kallad solpanel består av flera seriekopplade solceller.
  2. När solljus träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan cellens olika skikt, vilket resulterar i likström.
  3. Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström, som blir till el i ditt eluttag.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se