Miljö och hållbarhet

Linde energi ska med närvaro, trovärdighet och vilja bidra till klimatsmarta och hållbara energilösningar.

Miljö- och hållbarhetspolicy för Linde energiPDF

Arbetsmiljö

Inom Linde energi drivs vi av våra värderingar närvaro, trovärdighet och vilja.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet där alla behandlas med jämlikhet och respekt. Hur vi arbetar på en säker arbetsplats och hur vi är mot varandra är avgörande för att lyckas kombinera trivsel och kul på jobbet med hög effektivitet.

Arbetsmiljöpolicy för Linde energiPDF

HVC Gnistan 2019

I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på HVC Gnistan under år 2019.

HVC Gnistan är bolagets största panncentral och består av en hetvattencentral som fungerar som en spets- och reservanläggning som används för att producera fjärrvärme när temperaturbrist råder i fjärrvärmenätet eller vid bortfall av leveranser av spillvärme från leverantören.

Miljörapport HVC Gnistan 2019PDF

Bilaga 1 Utsläpp luft 2019PDF

Bilaga 2 Kemikalier 2019PDF

Bilaga 3 Avfall 2019PDF