Miljö och hållbarhet

Linde energi ska vara en avgörande drivkraft i Bergslagen
genom morgondagens energilösningar.

Ta gärna en stund och läs Linde energis miljö- och hållbarhetspolicy Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetsmiljö

Inom Linde energi drivs vi av våra värdeord närvaro, trovärdighet och vilja.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet där alla behandlas med jämlikhet och respekt. Hur vi arbetar på en säker arbetsplats och hur vi är mot varandra är avgörande för att lyckas kombinera trivsel och kul på jobbet med hög effektivitet.

Arbetsmiljöpolicy för Linde energi Pdf, 197.5 kB, öppnas i nytt fönster.

HVC Gnistan 2022

I miljörapporten nedan beskrivs verksamheten på HVC Gnistan under år 2022.

HVC Gnistan är Linde energis största panncentral och består av en hetvattencentral som fungerar som en spets- och reservanläggning. Den används för att producera fjärrvärme när temperaturbrist råder i fjärrvärmenätet eller vid bortfall av leveranser av spillvärme från vår lokala leverantör.

Miljörapport HVC Gnistan 2022 Pdf, 502.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Kemikalier 2022 Pdf, 246.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Avfall 2022 Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se